Giới thiệu về TLBB Đại Yến

Trường tồn & độc đáo

Với khẩu hiệu "Trường tồn & độc đáo", BQT TLBB Đại Yến cam kết duy trì server lâu dài.
Thường xuyên cập nhật vật phẩm, thú cưỡi, thời trang mới.
Thông tin liên hệ

Trang chủ http://tldaiyen.net
Fanpage https://facebook.com/tldaiyen
Cộng đồng TLBB Đại Yến https://www.facebook.com/groups/groupdaiyenquoc/?fref=ts
Diễn đàn http://f.tldaiyen.net
Địa chỉ mail liên hệ [email protected]
TLBB Đại Yến chỉ sử dụng 1 địa chỉ mail duy nhất. Các địa chỉ khác cũng như nick YM đều là giả mạo.
Các hạ cần trao đổi, vui lòng gởi mail đến địa chỉ trên, BQT sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất có thể-