Tiêu chí của server

Kết nối tương lai

Ý nghĩa của khẩu hiệu này chính là sự kết hợp giữa đặc tính, chỉ số chuẩn của FPT và môn phái Đường Môn mới
Đặc biệt có chức năng PK rớt Điểm Tặng.
Thông tin tổng quát

Ngày mở máy chủ 01.02.2015
Phiên bản 3.35 - 11 phái
Thể loại Cày cuốc kiếm đồ & săn vật phẩm
Exp x7 - phù hợp tiêu chí cày cuốc
Drop x2Các chức năng chỉ có tại Đại Yến Quốc

 • - Không ITEM khủng
 • - Không Pet Boss
 • - Max ngọc 7 - không có ngọc 2 thuộc tính
 • - Skill tiến cấp giống FPT
 • - Chức năng tự theo đội - 2 thanh skill - hiển thị 20 ô buff hiệu ứng
 • - Thần khí 102 cấp 4 với hiệu ứng Long Phụng - chỉ số chuẩn - cho 11 phái
 • - Sử dụng đồ chế 9x hoặc full môn phái. Không có bất cứ set đồ khủng nào khác
 • - Hệ thống Long Văn - Võ Hồn thuộc tính
 • - 6 Trùng Lâu với 6 hiệu ứng ánh sáng, hiệu ứng thuộc tính chuẩn. Đặc biệt áo Trùng Lâu Giáp như của Sohu, hiện không có private nào thể hiện được
 • - Nhiều trân thú, thú cưỡi được cập nhật thường xuyên
Các chức năng đặc biệt khác

 • - Điêu Văn trang bị chế 9x, Trùng Lâu, Thần Khí với 15 loại Điêu Văn
 • - Chức năng Thời trang Phối sức chuẩn 99%. Chi tiết tại đây
 • - PK người khác để "cướp" Điểm Tặng
 • - Các boss Kính Hồ, Long Quy với chỉ số rất cao. Mang lại cảm giác thời xa xưa tại TLBB của FPT
-