Tiêu chí của server

Đơn giản - tiện lợi

Hầu hết các vật phẩm vừa có thể săn - vừa có thể mua.
Thông tin tổng quát

Ngày mở máy chủ 26.12.2012
Phiên bản 3.09 - 9 phái
Thể loại Cày cuốc kiếm đồ & săn vật phẩm
Exp x7 - phù hợp tiêu chí cày cuốc
Drop x2Các chức năng chỉ có tại Japan

  • - Max ngọc 9 - không có ngọc 2 thuộc tính
  • - Thú cưỡi, thời trang thuộc tính
  • - Săn vật phẩm Luân Hồi Chi Cầu ở YVCM để giảm cấp
-