Thông tin tổng quát

Ngày mở máy chủ 15.03.2014
Phiên bản 3.35 - 10 phái
Thể loại Cày cuốc kiếm đồ & săn vật phẩm
Exp x7 - phù hợp tiêu chí cày cuốc
Drop x2Các chức năng chỉ có tại Tokyo

  • - ITEM khủng - Full Du Long
  • - Không Pet Boss
  • - Max ngọc 7 - có ngọc 2 thuộc tính
  • - Skill tiến cấp giống FPT
  • - Chức năng tự theo đội - 2 thanh skill - hiển thị 20 ô buff hiệu ứng
  • - Thần khí 102 cấp 4 với hiệu ứng Long Phụng - cho 10 phái
  • - Hệ thống Long Văn - Võ Hồn thuộc tính
  • - 6 Trùng Lâu với 6 hiệu ứng ánh sáng, hiệu ứng thuộc tính chuẩn. Đặc biệt áo Trùng Lâu Giáp như của Sohu, hiện không có private nào thể hiện được
  • - Nhiều trân thú, thú cưỡi được cập nhật thường xuyên
-