Tiêu chí của server

Chức năng thời thượng
Thông tin tổng quát

Ngày mở máy chủ Tây Sở 26.12.2015
Phiên bản 3.50 - 11 phái
Thể loại Cày cuốc kiếm đồ & săn vật phẩm
Exp x7 - phù hợp tiêu chí cày cuốc
Drop x2Các chức năng khác

 • - Không ITEM khủng
 • - Không Pet Boss
 • - Max ngọc 7 - không có ngọc 2 thuộc tính
 • - Hệ thống Chân Nguyên, Tu Luyện chuẩn
 • - Hệ thống Bí tịch với các skill phong phú
 • - Hệ thống Kinh Mạch hiều skill với hiệu ứng đặc biệt
 • - Skill tiến cấp giống FPT - động tác thi triển, hiệu ứng
 • - Chức năng tự theo đội - 2 thanh skill - hiển thị 20 ô buff hiệu ứng
 • - Thần khí 108 với 6 hiệu ứng: phá triền, hư nhược, giảm tốc, hút máu, hút nộ, hút khí
 • - Sử dụng đồ chế 9x hoặc full môn phái. Không có bất cứ set đồ khủng nào khác
 • - Hệ thống Long Văn - Võ Hồn chuẩn - có skill
 • - 6 Trùng Lâu với 6 hiệu ứng ánh sáng, hiệu ứng thuộc tính chuẩn. Đặc biệt áo Trùng Lâu Giáp như của Sohu, hiện không có private nào thể hiện được
 • - Nhiều trân thú, thú cưỡi được cập nhật thường xuyên
-