Khôi phục mật khẩu bằng địa chỉ mail

Cần biết

• Khôi phục Mật Khẩu bằng địa chỉ mail có 2 bước
• Bước 1: điền thông tin => hệ thống sẽ gởi mail đến địa chỉ đã đăng ký để tiến hành bước 2 • Bước 2: nhập mật khẩu mới => hoàn tất

Về trang chủ

-