Trang chủ Dien dan Tin tuc Su kien Huong dan Download Charge
 


# Nhân vật Level Môn phái
1 H¤pDiêm 132 Tinh Túc
2 F4 132 Thiên Long
3 TieuUyen 131 Tiêu Dao
4 ThiênTh¥n 131 Nga My
5 Devil 131 Thiên Long
6 F8 131 Thiên Long
7 7xOài 131 Võ Đang
8 F7 131 Thiên Long
9 KjmjiMin 130 Võ Đang
10 Th¥nChªt 130 Nga My
11 ThiênM§u 129 Võ Đang
12 Angelic 129 Nga My
13 KFC 129 Nga My
14 ÔngTßng 129 Tiêu Dao
15 YAHOO 129 Tiêu Dao
16 CòiPhêPha 129 Thiên Sơn
17 ChimSeDiNang 129 Cái Bang
18 Heran 129 Thiên Long
19 VãiCäKiªm 129 Võ Đang
20 еcBß¾c 129 Tiêu Dao
21 KenlyTran 129 Tiêu Dao
22 ÐÕiBThông 129 Võ Đang
23 AnhYêuNo1 129 Tiêu Dao
24 s2Virtual 129 Tiêu Dao
25 Hunter 129 Tiêu Dao
26 Xo¡n 129 Cái Bang
27 LaoDaiTT 129 Tinh Túc
28 ManKiChi 129 Tiêu Dao
29 lanhlung 129 Tiêu Dao
30 3jjjjjjjjjjj 129 Tiêu Dao
31 côнn1 129 Thiên Sơn
32 NhóckBaH° 129 Tiêu Dao
33 MrB 129 Nga My
34 HªtPhim 129 Cái Bang
35 Ying 129 Nga My
36 Beautifulls 129 Nga My
37 LadyboyThai 129 Tiêu Dao
38 ÐaoXoáy 129 Cái Bang
39 coisay 129 Thiên Sơn
40 ThäoLinh 129 Nga My
41 AnhLßþm 129 Tinh Túc
42 Kh·iMy 129 Nga My
43 IBi¬n 129 Võ Đang
44 iWantNoThing 129 Tiêu Dao
45 zZkiemtinhZz 129 Tiêu Dao
46 Nguy­nHäi 129 Tiêu Dao
47 Tootoys 129 Tinh Túc
48 ChangeGuy 129 Thiên Sơn
49 KenQuang 129 Tiêu Dao
50 VôTinh 129 Tiêu Dao
Đăng nhập
Tên tài khoản
Mật khẩu
Quên MK -  Khôi phục MK
Thông tin TLBB Đại Yến
 
Home page: http://tlbb-daiyen.private.gs
Home page phụ: http://tldaiyen.net/

GM Mail: gmdaiyen@gmail.com
Chỉ có 1 mail, các mail khác đều là giả mạo

YM: không có
Mọi trao đổi đều thông qua mail GM.

Forum: http://forum.private.gs

FB: https://www.facebook.com/tlbbdaiyen
Mọi người LIKE ủng hộ

GM khuyến cáo mọi người KHÔNG sử dụng hack hoặc lợi dụng bug để trục lợi bản thân dưới mọi hình thức. Nhân vật nào phạm quy sẽ bị XÓA nhân vật vĩnh viễn.


Các máy chủ (Top cao thủ)
 
Phiên bản: 3.06
Thể loại: cày cuốc
Exp x22
Drop x3
Max ngọc 8

Tính năng nổi bật:
Võ Hồn
Ám khí
Thần Khí 102
Có bán Trùng Lâu trong shop

Tính năng chi tiết
 
Phiên bản: 3.30
Thể loại: cày cuốc
Exp x6
Drop x2
Max Ngọc 7
Free Ngọc 5

Tính năng nổi bật:
Skill Tiến Cấp
Phái Mộ Dung đủ BT YQ
Hệ thống Tu Luyện
Thần Khí cấp 4
Long Văn thuộc tính
Võ Hồn thuộc tính
Đục lỗ Long Văn - Võ Hồn
Ám khí cấp 120 Đoạn Hồn Phiêu

Tính năng chi tiết
 
Phiên bản: 3.06
Thể loại: cày cuốc
Exp x6
Drop x2
Max ngọc 7

Tính năng nổi bật:
Free 100%
Võ Hồn
Ám khí
Thần Khí 102
Thuộc tính item chuẩn như FPT
Các item drop ở phụ bản chuẩn như FPT

Tính năng chi tiết


Quyên góp
 
Donate

 
TLBB Đại Yến FB 

Hình ảnh - Gallery
Copyright ©2013 TLBB Đại Yến. All Rights Reserved.