Tin tức chi tiết

[Hiroshima] Chức năng Thời trang phối sức

Sau một thời gian dài nghiên cứu, tích hợp & kiểm nghiệm, BQT TLBB Đại Yến trân trọng giới thiệu đến quý bằng hữu chức năng hoàn toàn mới, chưa có server private nào ở VN có chức năng này.

Đó là Thời Trang Phối Sức; có thể nói BQT Đại Yến đã mô phỏng giống 99% so với phiên bản gốc của FPT/VNG, từ vật phẩm cho đến các thao tác như cắt sửa, điểm xuyết, trích trừ phối sức.

Đi kèm với chức năng này là các vật phẩm mới như: Kim Thoa, Thời trang Phối Sức Điểm Xuyết Phù, Thời trang Phối Sức Thanh Trừ Phù, Thời trang Phối Sức Gia Công Phù, và đặc biệt không thể không nhắc đến các bảo thạch chuyên dùng cho thời trang.Theo nhà phát hành chính thức, mỗi loại Bảo Thạch thời trang có 4 cấp (1 ~ 4) tương ứng với 4 hiệu ứng ánh sáng mạnh/yếu khác nhau. Vì lý do kỹ thuật, BQT Đại Yến chỉ mô phỏng hiệu ứng ánh sáng cho Bảo Thạch thời trang cấp 4, các cấp thấp hơn không có hiệu ứng ánh sáng này.
Do Bảo Thạch thời trang chỉ có 4 cấp, nên BQT sẽ sử dụng từ cấp 1, nghĩa là bằng hữu muốn có cấp 4 thì phải hợp lên dần. Lưu ý là tỷ lệ hợp từ cấp 1 lên cấp 2 là 50% thành công, các cấp còn lại là 100%. Tuy nhiên, Bảo Thạch thời trang cấp 4 (tất cả các loại) sẽ được cộng 76 điểm Thể Lực khi điểm xuyết vào thời trang; đây cũng là điểm khác biệt so với nhà phát hành chính thức.Tất cả thao tác liên quan đến phối sức thời trang đều được thực hiện tại NPC Y Thiên Thái ở Lạc Dương (344, 271).

Các vật phẩm này có thể săn tại phụ bản Tứ Tuyệt Trang, sau khi giết được boss Bàng Xí đều có khả năng nhận được.


Hiệu ứng ánh sáng khi khảm bảo thạch thời trang

Chức năng này sẽ được cập nhật vào sáng thứ 3 (06/01/2015). Để tiện việc cập nhật, đợt bảo trì định kỳ sáng thứ 3 sẽ kéo dài đến 8 giờ 00. Trong khoảng thời gian này, quý bằng hữu sẽ không thể đăng nhập vô game được.

Trân trọng thông báo.

-