Tin tức chi tiết

Thay đổi giờ bảo trì

Để thuận tiện hơn cho việc backup dữ liệu, BQT quyết định thay đổi giờ bảo trì trên máy chủ Đại Yến Quốc.

Giờ bảo trì mới như sau:

6g45 sáng đến 8g00 sáng mỗi ngày.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 13/02/2015

Trân trọng thông báo.

-