Tin tức chi tiết

Chức năng Trân Thú Tiến Hoá


Chào bằng hữu,

Trong thế giới Thiên Long Bát Bộ, trân thú là bạn đồng hành không thể thiếu của mỗi người.
Hầu như mỗi nhân vật đều sở hữu ít nhất 3-4 trân thú với mục tiêu sử dụng khác nhau như: hộ chủ khi PK, bơm máu/bơm khí, ...

Tuy nhiên, một trân thú bình thường thì độ tăng trưởng chỉ giới hạn ở mức Toàn Mỹ 2388.
Độ tăng trưởng này quyết định đến các chỉ số của trân thú khi thăng cấp.
Độ tăng trưởng càng cao thì chỉ số nội/ngoại công, thể lực,... khi thăng cấp sẽ được cộng càng nhiều.

Ngoài ra, độ tăng trưởng này cũng sẽ ảnh hưởng đến Danh hiệu của trân thú.

Danh hiệu đạt được
Độ tăng trưởng Danh Hiệu
<= 2500 Linh Thú
2500 ~ 3750 Thiên Linh Thú
3750 trở lên Thiên Linh Thánh Thú


Để trân thú thực sự hữu dụng trong các trận PK, trong các cuộc chinh phục những phụ bản khó,
TLBB Đại Yến trân trọng giới thiệu chức năng Trân Thú Tiến Hoá.

Chỉ cần sưu tập đủ vật phẩm Trân Thú Huyễn Hoá Đan, vàng & Điểm Môn Phái, các hạ đã có thể Thăng cấp cho Trân Thú thông qua trang chủ.

Vật phẩm cần thiết khi thăng cấp
Độ tăng trưởng hiện tại Vàng Trân Thú Huyễn Hoá Đan Điểm Môn Phái % Thành công
0 ~ 3000 1000 1 Mời xem trong khi thao tác 100%
3000 ~ 3500 1500 5 75%
3500 ~ 4000 2500 10 75%
4000 ~ 4500 3000 15 50%
4500 ~ 5000 4000 20 50%
4500 ~ 5000 5000


Mỗi lần thăng cấp thành công, trân thú sẽ tăng các chỉ số như dưới đây
Điều kiện Chỉ số, tư chất được tăng trong 1 lần thăng cấp
Độ tăng trưởng hiện tại Độ tăng trưởng Điểm tiềm năng Cường Lực Nội Lực Thể Lực Trí Lực Thân Pháp
< 3500 +30 +5 +50 +50 +50 +50 +50
>= 3500 +50


Trân Thú Huyễn Hoá Đan Toái Phiến rớt trong phụ bản Giải Cứu Linh Thú ở Thánh Thú Sơn. Các bằng hữu tham gia phụ bản này sẽ có xác suất nhặt được, tỷ lệ khá cao.
Ngoài ra phụ bản này cũng sẽ rớt Phiếu Điểm Tặng.

Mời xem hướng dẫn thăng cấp:
- Hướng dẫn thăng cấp
- Các Video hướng dẫn thăng cấp
- Các Video hướng dẫn khác

Trân trọng thông báo.

-