Tin tức chi tiết

Tinh chỉnh Exp của quái tại các map train

Để train có phần hấp dẫn hơn, BQT sẽ tinh chỉnh exp và máu của quái tại các map train sao cho hợp lý nhất. Lần tinh chỉnh này có 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: chỉnh exp của các quái trong map train: Thánh Hỏa Cung, Tát Mã Nhĩ Hán, Hạn Huyết Lĩnh.
Giai đoạn 2: đóng cửa các map: Thánh Hỏa Cung, Tát Mã Nhĩ Hán

Chi tiết thực hiện như sau:
Giai đoạn 1: (đã thực hiện từ ngày 14/02/2015)
    - Quái tại các map Thánh Hỏa Cung, Tát Mã Nhĩ Hán sẽ bị giảm exp
    - Quái tại map Hạn Huyết Lĩnh sẽ tăng exp. Khi giết 1 con quái trong map này sẽ nhận được khoảng 60k ~ 85k exp tùy con (chưa tính x2)

Giai đoạn 2: sẽ thực hiện vào đợt bảo trì sáng ngày 24/02/2015. Nhân vật nào đang ở 2 map này, sẽ tự động được chuyển về Lạc Dương.

Trân trọng thông báo.

-