Tin tức chi tiết

Chương trình hỗ trợ Tân Thủ


Chào quý bằng hữu,

Nhằm giúp cho sân chơi thêm phần sôi động, BQT TLBB Đại Yến có đề ra chính sách Hỗ trợ các tân thủ mới gia nhập.

Chính sách này sẽ có hiệu lực kể từ khi bảo trì sáng ngày 26/02/2015.

Theo đó, mỗi nhân vật được tạo ra sau thời gian này sẽ nhận được các phần quà như bên dưới:

Level 1
Vật phẩm Số lượng
Thiên Sứ Lễ Bao cấp 10 1
Kỵ thuật & thú cưỡi Đà Điểu 1
Trứng Trân thú Hồ Điệp cấp 5 1
Huyết Tinh Thạch Tinh Hoa cấp 9 1
Thiên Linh Đan x2.5 2
Đồ tân thủ 1
Ám khí Phi Hoàng Thạch 1


Level 10 (sau khi mở Thiên Sứ Lễ Bao cấp 10)
Vật phẩm Số lượng
Thiên Sứ Lễ Bao cấp 20 1
Thời trang Lương Hồng Mãng Quang 1
Huyết Tinh Thạch Tinh Hoa cấp 9 1
Thiên Linh Đan x2.5 3
Hồng Bảo Thạch cấp 6 1
Miêu Nhãn Thạch cấp 5 1
Hổ Nhãn Thạch cấp 5 1


Level 20 (sau khi mở Thiên Sứ Lễ Bao cấp 20)
Vật phẩm Số lượng
Thiên Sứ Lễ Bao cấp 30 1
Huyết Tinh Thạch Tinh Hoa cấp 9 1
Thiên Linh Đan x2.5 3
Hồng Bảo Thạch cấp 6 1
Miêu Nhãn Thạch cấp 5 1
Hổ Nhãn Thạch cấp 5 1


Level 30 (sau khi mở Thiên Sứ Lễ Bao cấp 30)
Vật phẩm Số lượng
Thiên Sứ Lễ Bao cấp 40 1
Huyết Tinh Thạch Tinh Hoa cấp 9 1
Thiên Linh Đan x2.5 3
Kim Cương Sa 5
Hồng Bảo Thạch cấp 6 1
Tử Ngọc cấp 6 1


Level 40 (sau khi mở Thiên Sứ Lễ Bao cấp 40)
Vật phẩm Số lượng
Huyết Tinh Thạch Tinh Hoa cấp 9 1
Thiên Linh Đan x2.5 2
Kim Cương Sa 5
Hồng Bảo Thạch cấp 6 1
Thuần tịnh Hoàng Tinh Thạch cấp 6 1
Thuần tịnh Lam Tinh Thạch cấp 6 1
Thuần tịnh Hồng Tinh Thạch cấp 6 1
Thuần tịnh Lục Tinh Thạch cấp 6 1


Lưu ý: các vật phẩm trên khi nhận sẽ cố định

Hy vọng với chính sách này, các tân thủ sẽ hào hứng hơn & đặc biệt sẽ train cấp dễ dàng hơn.

Trân trọng thông báo.

-