Tin tức chi tiết

Thay đổi trong tính năng PK rớt Điểm Tặng lần 2


Một số ý kiến cho rằng khi PK Bang mà bị mất Điểm Tặng là không phù hợp & có nhiều bất cập.

Trong lần thay đổi này, nếu chết trong tất cả các map & phụ bản (ngoại trừ map Kính Hồ) thì sẽ KHÔNG rớt Điểm tặng.

Lưu ý: khi PK tại map Kính Hồ, vẫn có khả năng rớt Điểm Tặng.

Chỉnh sửa này sẽ có hiệu lực sau đợt bảo trì ngày 02/03/2015.

Ngoài ra, sắp tới BQT sẽ thêm một số vật phẩm rất đặc biệt, có khả năng nhận được khi tiêu diệt boss Kính Hồ.

Mời quý bằng hữu đón theo dõi.

Trân trọng thông báo.

-