Tin tức chi tiết

Nâng cấp chức năng Tu Luyện


Chào bằng hữu,

Tu Luyện - Một tính năng rất cần thiết để nâng cao khả năng sát thương, phòng thủ của nhân vật.
Tuy nhiên nếu tốc độ Tu Luyện quá nhanh thì sẽ tạo rất nhiều khoảng cách với người chơi sau.

Còn nhớ chức năng Tu Luyện ở FPT, mỗi ngày chỉ có 100 điểm Công Lực (không tính vật phẩm bổ sung).
Với số điểm Công Lực đó, chỉ có thể nâng cao lắm là 3 cấp của 1 chỉ số.

Để tái hiện một phần việc này, BQT TLBB Đại Yến sẽ chỉnh sửa một số mục sau trong chức năng Tu Luyện:

1. Mỗi ngày chỉ được sử dụng 5 viên Công Lực Đan (tương đương 500 điểm Công Lực)
2. Khi Tu Luyện sẽ bị trừ số lượng điểm kinh nghiệm tương ứng, cấp tu luyện càng cao thì điểm kinh nghiệm bị trừ càng nhiều.

Những chỉnh sửa này sẽ có hiệu lực sau đợt bảo trì ngày 04/03/2015.

Trân trọng thông báo.

-