Tin tức chi tiết

Điêu Văn Trùng Lâu Mini


Chào bằng hữu.

Trùng Lâu mini đã được ra mắt một thời gian, chắc chắn quý bằng hữu đang sở hữu nó rất mong sớm có chức năng Điêu Văn.

BQT TLBB Đại Yến đã hiện thực hóa chức năng rất được mong chờ này. Đến nay có thể nói đã hoàn tất.

Quy tắc Điêu Văn Trùng Lâu mini cũng giống như khi Điêu Văn các vật phẩm khác: nhẫn, hộ phù chỉ điêu văn các loại có tính công kích; hạng liên có thể điêu văn có tính phòng bị hoặc có tính công kích.

Tuy nhiên, các Trùng Lâu mini đã tạo trước đó KHÔNG có thông tin về Điêu Văn nên sẽ KHÔNG thể Điêu Văn được.

BQT biết được điều đó nên sẽ thực hiện 2 bước sau:

1. Trong khoảng 14/03 đến hết 17/03/2015: Làm mới Trùng Lâu mini. Các bằng hữu đang sở hữu phải tiến hành đổi lấy cái mới tại NPC Tô Châu Lương Sư Thành.
Lưu ý cần tháo ngọc trước khi đổi. BQT không giải quyết vấn đề mất ngọc khi làm mới Trùng Lâu mini.

2. Sau bảo trì ngày 18/03/2015: BQT sẽ đổi ngọc thành không cố định cho các bằng hữu ĐANG sở hữu Trùng Lâu mini. Tối đa 4 viên cho 1 Trùng Lâu mini.

Các lưu ý:
1. BQT chỉ đổi ngọc cho các bằng hữu đang sở hữu Trùng Lâu mini. Chỉ đổi tối đa 4 viên cho 1 Trùng Lâu mini (nếu có 2 cái TL mini thì là 8 viên).
2. Các bằng hữu đang có Trùng Lâu mini muốn đổi ngọc phải tháo ngọc ra và xếp ngọc vào các ô đầu tiên trong tay nải.
3. Nếu BQT không tìm thấy ngọc trong tay nải thì sẽ không đổi.
4. Sau đợt đổi này, BQT sẽ không tiếp nhận bất cứ khiếu nại nào liên quan đến đổi ngọc hoặc đổi Trùng Lâu mini.
5. Sau khi làm mới Trùng Lâu mini thì bằng hữu đã có thể Điêu Văn ngay.
6. Nếu khảm ngọc cố định vào Trùng Lâu mini thì BQT KHÔNG tiếp nhận khiếu nại liên quan đến vấn đề này.
7. Sau các thời hạn trên, BQT sẽ không tiếp nhận khiếu nại Điêu Văn liên quan đến Trùng Lâu mini, không tiếp nhận khiếu nại liên quan đến vấn đề đổi ngọc không cố định

Trân trọng thông báo.

-