Tin tức chi tiết

Big Event: Luận Võ Thập Đại Môn Phái - Liên Môn Phái


Quần Hùng Trung Nguyên với Thập Đại Môn Phái danh trấn giang hồ võ học thâm sâu, nhân tài võ học đâu đâu cũng có đã đến lúc các hạ phát huy võ học bấy lâu mình tu luyện , nắm được tâm lý đó đại hội võ thuật thường kỳ được các chưởng môn nhân các phái tổ chức cho các đệ tử của minh thi triển võ học nhằm chọn ra các cao thủ của môn phái đủ sức bảo vệ và phát huy quang đại võ học của môn phái mình ra ngoài giang hồ.

Mời đọc thêm thông tin & đăng ký tham gia tại đây:
https://f.tldaiyen.net/index.php?threads/146/

Trân trọng thông báo.

-