Tin tức chi tiết

Tịnh Tâm Đan


Chào bằng hữu,

Trong chức năng Tu luyện, ở các đẳng cấp đầu thì tương đối dễ. Nghĩa là trong 1 ngày, bằng hữu có thể tăng 1 - 3 cấp độ.
Tuy nhiên khi đẳng cấp tu luyện đã cao, thì bằng hữu phải sử dụng Công Lực Đan trong nhiều ngày thì mới có thể Tu Luyện được 1 cấp.

BQT hiểu được nỗi khổ đó, nên ra mắt vật phẩm Tịnh Tâm Đan.
Vật phẩm này dùng để mở rộng giới hạn sử dụng CLD trong 1 ngày. 1 Tịnh Tâm Đan có thể tăng thêm 1 lần sử dụng CLD trong ngày, nhưng chỉ mở rộng được tối đa 5 lần.
Như vậy, nếu các hạ có 5 Tịnh Tâm Đan thì có thể sử dụng 10 lần Công Lực Đan trong ngày.

Khi săn các boss tại Võ Di, Thương Sơn, Thảo Nguyên sẽ có xác suất nhận được vật phẩm này.Các hạ cần download phiên bản client ngày 08.04.2015 trở lên hoặc sử dụng DYUpdate để cập nhật bản patch mới nhất.

Trân trọng thông báo.

-