Tin tức chi tiết

Vòng Quay May Mắn


Chắc hẳn bằng hữu không lạ gì với chức năng Vòng Quay May Mắn trong TLBB của FPT.
BQT đã tìm hiểu & thêm chức năng này vào TLBB Đại Yến.

Các thao tác rất đơn giản:

1. Mở vòng quay may mắn: khi mở VQMM các hạ sẽ tốn 1 Hạnh Vận Quả
2. Thay đổi vật phẩm: nếu các hạ cảm thấy vật phẩm không vừa ý. Khi thay đổi, các hạ sẽ tốn 1 Hạnh Vận Quả.
3. Bắt đầu bốc thăm: sẽ tiến hành quay để chọn vật phẩm. Khi khung dừng ở vị trí nào thì các hạ sẽ nhận được vật phẩm như trong hình.
4. Nhận phần thưởng: Các hạ sẽ nhận đúng phần thưởng và số lượng như trong hình. Một số vật phẩm sẽ có số lượng nhiều hơn 1.

Các phần thưởng trong VQMM bao gồm (xuất hiện ngẫu nhiên)
- Ngọc cấp 6 các loại (bao gồm ngọc thuộc tính đã điêu trác)
- Ngọc thời trang cấp 2 & 3
- Các vật phẩm liên quan đến thời trang phối sức
- Chú Văn các loại
- Võ Hồn cấp 3, 4, 5
- Long Văn cấp 2, 3, 4, 5
- Công Lực Đan
- Thời trang
- Thú cưỡi thuộc tính
- Và các vật phẩm khác
- Đặc biệt có các loại Trùng Lâu: Trùng Lâu Giới, Trùng Lâu Ngọc, Trùng Lâu Phản, Trùng Lâu Triệu, Trùng Lâu Quy

Các vật phẩm mới


Hạnh Vận Quả - không thể thiếu khi mở VQMM hay khi đổi vật phẩm
Vật phẩm này có thể săn được ở Boss KH, phụ bản PMP, Phụ bản Q123 sau khi bảo trì ngày 25.04.2015


Hạnh Vận Tử Châm


Nhấn vào nút dưới nút KNB để mở VQMM - Khi nhấn sẽ tiêu tốn 1 Hạnh Vận Tử Châm


Vòng Quay May Mắn


Vòng Quay May Mắn


Lưu ý: Vòng Quay May Mắn đợt này sẽ được mở cửa từ ngày 27.04 đến hết ngày 29.04.2015

Trân trọng thông báo.

-