Tin tức chi tiết

Cập nhật ngày 09.05.2015


Chào bằng hữu,

BQT TLBB Đại Yến cập nhật bản sửa lỗi cho các lỗi sau:

1. Lỗi cầm vũ khí của Cái Bang
2. Lỗi delay skill Võ Hồn

Ngoài ra trong bản sửa lỗi này, BQT cũng đã cập nhật thông tin cho sự kiện Vòng Quay May Mắn đợt 2.

Vòng Quay May Mắn đợt 2 sẽ diễn ra từ ngày 09.05 đến hết ngày 17.05.2015. Sau khoảng thời gian này, quý bằng hữu sẽ không thể quay được nữa.

Lưu ý: quý bằng hữu cần cập nhật bản sửa lỗi này trước khi tham gia VQMM. Nếu không cập nhật thì sẽ không thể quay được nhưng vẫn sẽ bị trừ Hạnh Vận Quả, BQT sẽ không chịu trách nhiệm.

Bằng hữu cập nhật bằng cách chạy DYUpdate có sẵn trong thư mục game, chọn server Việt Nam để tải bản update cho nhanh, phần còn lại chương trình sẽ tự động thực hiện

Trân trọng thông báo.

-