Tin tức chi tiết

Thông báo bảo trì Đại Hán


2 ngày vừa qua, một số bằng hữu đã thông báo về việc server Đại Hán bị lag, chậm.

BQT đã theo dõi, đồng thời cũng tiến hành bảo trì đột xuất vài lần. Tuy nhiên sự cố vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.

Hôm nay, BQT sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết hơn. Việc kiểm tra dự kiến sẽ kéo dài hết ngày 20.08.2015.
Trong khoảng thời gian này, quý bằng hữu sẽ không thể đăng nhập vào server Đại Hán, các server khác không bị ảnh hưởng.

Trân trọng thông báo.

-