Tin tức chi tiết

Gộp server Đại Hán vào Đại Yến Quốc


Chào bằng hữu,

BQT TLBB Đại Yến sẽ tiến hành hợp server Đại Hán vào server Đại Yến Quốc.

Ngày giờ tiến hành: 07.09.2015

Trong quá trình hợp, BQT sẽ tiến hành xóa các nhân vật cấp 60 trở xuống (bao gồm cấp 60).
Ngoài ra, để tránh lỗi phát sinh, BQT cũng sẽ xóa tất cả Thương Hội trong 2 server.

Từ nay đến hết ngày 06.09.2015, bằng hữu vui lòng di chuyển toàn bộ vật phẩm trong Thương Hội và trong người của các nhân vật cấp 60 trở xuống.

Sau ngày 07.09.2015, mọi mất mát vật phẩm trong Thương Hội và trong nhân vật cấp 60 trở xuống đều không được giải quyết.


Trân trọng thông báo.

-