Tin tức chi tiết

Hợp server Đại Yến Quốc & Đại Hán


Chào bằng hữu,

Theo thông báo trước đó, server Đại Hán sẽ được hợp vào server Đại Yến Quốc.

Để đảm bảo an toàn, BQT sẽ đóng 2 server này trong 2 ngày (ngày 7 & ngày 8 tháng 9).

Sau khi hợp xong, server Đại Hán sẽ bị xóa, các bằng hữu sẽ đăng nhập thông qua server Đại Yến Quốc.

Trân trọng thông báo.

-