Tin tức chi tiết

Sự kiện Nghênh Tiếp Tân Thủ tại Tây Sở

Chào bằng hữu.

Máy chủ Tây Sở đã mở cửa được một thời gian, hiện giờ số lượng cao thủ rất nhiều. Để hỗ trợ các Tân Thủ dễ dàng gia nhập giang hồ, BQT TLBB Đại Yến giới thiệu sự kiện

Nghênh Tiếp Tân Thủ


Nội dung cụ thể như sau:

 • Từ 0 giờ ngày 24.01.2016 đến hết ngày 27.01.2016, khi tạo mới nhân vật thì ngoài các quà tặng như trước thì có thêm 01 hộp lễ vật rất đặc biệt: Hộp quà VIP
 • Hộp quà VIP có giá trị sử dụng trong 03 ngày (nếu không sử dụng thì 03 ngày sau hệ thống sẽ tự khấu trừ)
 • Khi mở Hộp Quà VIP, bằng hữu sẽ nhận được các vật phẩm sau (các vật phẩm khi nhận sẽ được cố định):  • Nhận ngay cấp 50
  • 05 x Hồng Bảo Thạch C6
  • 06 x Thông Thiên Linh Đan
  • 05 x Tổ Lục Mẫu C6
  • 01 x Thú cưỡi Bích Thủy Linh Quân
  • 01 x Long Văn 5 sao
  • 01 x Trứng Tử Thần cấp 95
  • 01 x Mai Hoa Tiêu
  • 01 x Thần Khí VIP cấp 30 với 8 sao 15 thuộc tính (tương ứng theo môn phái & hạn dùng 07 ngày)
  • 05 x Ngọc thuộc tính Cấp 6 đã điêu trác (tùy từng phái)
  • 01 x Kinh Mach Chân Đan
  • 01 x Công Lực Đan
  • 01 x Chân Nguyên Linh Phách
  • 10.000 Giao Tử


Hình ảnh

http://res.cloudinary.com/imghostg/image/upload/v1453393910/TLDaiYen/ChucNang/GiftVIP/tanthu.jpg
[B]Các vật phẩm nhận được trong sự kiện Nghênh Tiếp Tân Thủ.
Gồm các quà tặng như trước + Hộp quà VIP[/B]http://res.cloudinary.com/imghostg/image/upload/v1453393911/TLDaiYen/ChucNang/GiftVIP/vipgift.jpg
Đây là các vật phẩm sau khi mở Hộp Quà VIP


http://res.cloudinary.com/imghostg/image/upload/v1453394604/TLDaiYen/ChucNang/GiftVIP/tonghop_m.jpg
Các ngọc cấp 6 & chỉ số khủng của Thần Khí cấp 30


Hy vọng với sự kiện này, các Tân Thủ sẽ mau chóng bắt kịp các cao thủ.

Trân trọng thông báo.

-