Tin tức chi tiết

Gộp server Phong Vân vào server Luân Hồi


Chào bằng hữu,

BQT TLBB Đại Yến sẽ tiến hành hợp server Phong Vân vào server Luân Hồi.

Ngày tiến hành: 8 giờ sáng ngày 13.02.2016

Trong quá trình hợp, BQT sẽ tiến hành xóa các nhân vật cấp 70 trở xuống (bao gồm cấp 70) trên cả 2 server.
Ngoài ra, để tránh lỗi phát sinh, BQT cũng sẽ xóa tất cả Thương Hội trong 2 server.

Từ nay đến hết ngày 12.02.2016, bằng hữu vui lòng di chuyển toàn bộ vật phẩm trong Thương Hội và trong người của các nhân vật cấp 70 trở xuống.

Sau ngày 13.02.2016, mọi mất mát vật phẩm trong Thương Hội và trong nhân vật cấp 70 trở xuống đều không được giải quyết.


Trân trọng thông báo.

-