Tin tức chi tiết

Hợp server Bá Vương vào Tây Sở


Chào bằng hữu,

Bá VươngTây Sở đã tồn tại một thời gian. Để chuẩn bị thật tốt cho sự kiện Long Tranh Hổ Đấu sắp tới, BQT TLBB Đại Yến sẽ tiến hành hợp server Bá Vương vào server Tây Sở.

Thời gian tiến hành: đợt bảo trì sáng ngày 27.03.2016

Các bằng hữu trên 2 server Bá Vương & Tây Sở vui lòng di chuyển toàn bộ vật phẩm ra khỏi Thương Hội. BQT sẽ tiến hành xóa tất cả Thương Hội. Sau ngày hợp server, các khiếu nại liên quan đến mất vật phẩm, mất Thương Hội sẽ không được giải quyết.

Ngoài ra để xóa các nhân vật rác, BQT sẽ tiến hành xóa tất cả nhân vật cấp 70 trở xuống (bao gồm cấp 70). Các bằng hữu đang chứa đồ trên các nhân vật này vui lòng train lên cấp cao hơn hoặc di chuyển vật phẩm qua nhân vật khác.

Trân trọng thông báo.

-