Nạp Bạc

Cần biết

• Hiện nay cách nạp qua thẻ cào đã bị cấm. BQT có nhận nạp Bạc qua ZaloPay, Momo, Paypal, ...
• Sau khi chuyển tiền qua ZaloPay/Momo/Paypal, vui lòng đợi Admin cộng Bạc.
• Sau khi nhận được Bạc, các hạ thực hiện chuyển Bạc như hướng dẫn phía dưới.
• Nạp Bạc không cần thoát game, nhưng chuyển Bạc thì phải thoát game
• Tỷ lệ nạp Bạc thì tuỳ loại thẻ sẽ có tỷ lệ nhất định
• Tỷ lệ chuyển Bạc vào game là 1 Bạc = 100 ĐMP/ĐT
Ban Quản Trị sẽ không chịu trách nhiệm khi các hạ chuyển Bạc không đúng như hướng dẫn. Xem hướng dẫn tại đây

Về trang tài khoản

Tỷ lệ nạp Bạc


Dưới đây là tỷ lệ thực nhận. Chưa tính khuyến mãi.
Zalo Pay (100%) Momo (100%) Paypal (100%)
Mệnh giá 100k (ví dụ) 1,000 Bạc 1,000 Bạc Số Bạc được tính sau khi trừ phí dịch vụ của Paypal
Và được quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank tại thời điểm chuyển tiền.

-