Lỗi

Lưu ý


• Không đưa thông tin tài khoản cho người khác sử dụng
• Không ghi tên tài khoản lên facebook cũng như fanpage của Đại Yến

-