Đăng ký tài khoản

Cần biết

Vui lòng sử dụng chữ thường khi đặt tên tài khoản • Địa chỉ mail phải điền chính xác, sau này sẽ không đổi được. Địa chỉ mail này sẽ dùng để khôi phục mật khẩu.
• Câu hỏi/câu trả lời sẽ không thay đổi được. Và sẽ dùng khi khôi phục mật khẩu
• Mật khẩu bảo vệ trên web khác với mật khẩu cấp 2 trong game.
• Mật khẩu bảo vệ trên web phải tuyệt đối giữ bí mật. Khi thực hiện các chức năng quan trọng, hệ thống sẽ yêu cầu nhập mật khẩu cấp 2

Lưu ý


• Không đưa thông tin tài khoản cho người khác sử dụng
• Không ghi tên tài khoản lên facebook cũng như fanpage của Đại Yến

-